Václav Křížek: Vydržet až do konce

NÁMĚSÍČNÍCI (imitace a tušení)
HaDivadlo – premiéra 11. 11. 2016

Každá recenze na divadelní inscenaci Brochova románu Náměsíčníci scénáristy a režiséra Ivana Buraje bude jistě začínat stejně, tedy poukazem na to, jak je vůbec možné vyrovnat se v divadelní adaptaci s mnohovrstevnatým šestisetstránkovým románem. Tříhodinová délka představení může jistě předurčovat, že alespoň částečně budou některá témata a významové složky románu naplněny a, jako to u adaptací obecně bývá, některé odsunuty do pozadí. Brochův román je vskutku monumentální. Ivan Buraj proto pojal svou adaptaci jiným způsobem a ve výsledku můžeme hovořit spíše o inspirování se některými motivy románu, rozvržení jedné či dvou myšlenek, než o ucelenou adaptaci představující knižní dílo.

Během prvního dějství bude divák neznalý předlohy zmaten, jelikož nebude v dialozích a monolozích schopný rozeznat, která z postav právě promlouvá a z jakého důvodu promlouvá právě na jinou postavu. Jednotlivci se nepředstavují, jmény se oslovují velmi sporadicky, a tak je těžké je v konečném úhrnu identifikovat. Z toho důvodu je délka první poloviny až neúnosná, což se potvrdilo i na premiéře, kde se po přestávce hlediště poměrně vylidnilo. Ocitáme se v nikdy nezavíraném lokálu, kde u různých stolů posedávají postavy objevující se napříč celým románem. Nikdo nijak nevyčnívá, nezastiňuje druhého, ale fragmentární děj a mezi sebou se střídající promluvy z různých časů i prostorů působí jako silný kakofonický orchestr, kterýžto dojem navíc umocňuje bizarní hudební doprovod. Celý „děj“ je prezentován útržkovitě a často jen pár větami, takže jej není možné jakkoliv rekonstruovat. Nejedná se jen o skoky mezi postavami, ale i mezi ději. Prolínají se před námi všechny tři části románu do jedné nesouvislé promluvy. Dialogy a monology zachycují hodnotový systém jednotlivých postav (tak jak tyto hodnoty Broch v románu skrze postavy manifestuje) a tím pádem je více na zřeteli, jak se pod postavami tento systém hodnot hroutí, jak na jejich místo přichází hodnoty nové a staré mizí.

Druhé dějství představuje téměř realistické ztvárnění prvního čtení, první divadelní zkoušky, kde herci vystupují pod svými skutečnými jmény. Na toto první čtení přichází režisér Hans Buch v doprovodu dramaturgyně a snaží se hercům vysvětlit svou vizi inscenace. Nastupuje realita divadla, které funguje jako komentář snažící se uchopit možnosti tohoto ztvárnění. Po tom, co divák zhlédl v první polovině, se mu najednou dostává nejen osvětlení některých postav stejně jako dějových aspektů a témat, ale především ujištění, že ani herci sami nechápou režisérovu vizi inscenace. Celé toto nepochopení je navíc umocněno jazykovou bariérou. Režisér Hans Buch je Němec a hovoří za simultánního tlumočení. To, co sledujeme, je najednou výklad první půle představení. Vzhledem k jazykové bariéře a vzájemnému nepochopení, ale i tím, jak jsou nám postavy představovány a prezentovány, tíhne celá scéna ke komice a absurdnosti, která zahrnuje určité uvolnění po první náročné polovině.

Okem nepoučeného diváka působí první polovina chaoticky – změť postav, z nichž každá vytváří svůj vlastní příběh, který se jen zdánlivě propojuje s ostatními, hovory o hodnotách a příbězích. Druhá polovina tak nejen částečně osvětluje děj a aspekty části první, ale zároveň i důvod onoho neporozumění. Tlumočení totiž hercům předává z režisérovy řeči stejně zkrácený a zúžený obsah, jaký je nám předán z Brochova románu.

Kvůli neporozumění, které je nám najednou odhaleno i díky odkrytí rolí uvnitř divadla, se celá nesrozumitelnost, absurdnost, fragmentárnost i tragédie první části přetavuje v komedii, kdy herci například vyčítají režisérovi příliš mnoho intelektuálnosti. Najednou do sebe zmatek textu první poloviny zapadá – tak jako jiná díla se složitou kompozicí i Náměsíčníky je třeba vidět znovu, aby ujasnění, které je divákovi dopřáno v závěru, poskytlo rozkoš při sledování poloviny první.

Václav Křížek
Foto: Petr Chodura

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *