Odkazy

Literární a kulturní magazíny

A2
Bohemica litteraria /ff.muni/
Česká literatura
H_aluze
Host
Literární noviny
⇒ Plav
Protimluv
⇒ Psí víno
Revolver Revue
Rozrazil
Slovo a smysl /ff.cuni/
Souvislosti
⇒ Svět literatury /ff.cuni/
Texty
Tvar

 

Literární a kulturní e-magazíny

Aluze /ff.upol/
H7O – vzorec pro literaturu (iHost)
iLeGaLiT
⇒ iLiteratura
Nedělní chvilka poezie
NeKultura
Opičí revue
⇒ Půlnoc
Světy literatury

 

Literární portály

Bohemistika
Česká elektronická knihovna 
Databáze literárních cen
Databáze literárních osobností
Digitalizovaný archiv časopisů
Portál české literatury
⇒ Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945
Slovník české literatury po roce 1945
Slovník českých nakladatelství 1849-1949
Versologický tým

 

Nakladatelství

Academia
Akropolis
Argo
⇒ Artur
⇒ Atlantis
Baobab
⇒ Dauphin
Druhé město
Fra
Host
⇒ Christiania
Kosmas
Na Konári
Odeon
⇒ Paseka
Pistorius & Olšanská
Pulchra
Revolver Revue
Rubato
Torst
Transteatral
⇒ Triáda
Větrné mlýny
⇒ Vyšehrad

 

Instituce

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
⇒ Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav české literatury a knihovnictví FF MU
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Katedra českého jazyka a literatury PF UP
Katedra českého jazyka a literární vědy FF OU
Katedra bohemistiky PF UJEP

 

Akce

Literární jaro Zlín
Měsíc autorského čtení
Studentská literárněvědná konference
Šrámkova Sobotka

 

Ostatní

Hry a četby – Vltava
⇒ Magnesia Litera
Liberatura – Radio Wave