O Pulsech

Je to takové šedivé město
Já vím, Brno…                                          

 (Oldřich Mikulášek)

 

Pulsy – Studentská literární revue vlastními slovy

Pulsy jsou pokusem o mnohé. O podněty, pohyb, vzruch. O pravidelnost, o pevnost. O okysličení těla. O život…

Ač rozkývány impulsem jedince, jsou Pulsy setkáním skupiny lidí. Jsou jejich názorem – shodou okolností i některým okolnostem navzdory. Přesvědčením, že stojí za to dát prostor těm, kteří chtějí psát o literatuře vlastními slovy.

Pulsy jsou rozhodnutím skupiny brněnských studentů bohemistiky (u)dělat něco navíc – pro literaturu, pro druhé, pro sebe, proto. Vznikají z pocitu jistého dluhu; mají vytvořit platformu, která v dané oblasti doposud nebyla – aspoň ne v té míře a té kvalitě, jakou by si bylo možno přát. Vznikají s vědomím, že obdobné projekty (jak je vidět v oblasti filmové, divadelní či hudební vědy) jsou možné.

Pulsy mají být nabídkou těm, kteří literaturou žijí, i těm, kteří třeba ještě váhají mezi ní a jinými světy. Především studentům chtějí poskytnout možnost publikovat jejich první vlastní texty věnované literatuře, nehodlají ovšem ovlivňovat osobní a osobitý pohled každého, kdo se o něj chce podělit. Těm, kteří o to budou stát, jsou však Pulsy připraveny dát co nejsvědomitější zpětnou vazbu.

Vůči čtenářům by Pulsy chtěly být časopisem s tváří, která umí být seriózní, ale třebas i poťouchlá. Partnerem, k němuž se budete vracet proto, že ho znáte, i proto, že jste zvědaví, čím vás zase překvapí.

Těžištěm Pulsů budou pravidelně zveřejňované recenze a kritiky aktuálních děl (nejen) české literatury, rovnou měrou prokládané dalšími texty věnovanými dějinám i teorii literatury. Průběžný obsah bude doplněn ucelenými monotematickými čísly s předpokládanou frekvencí dvou vydání za akademický rok. Informace jakým způsobem zaslat a zpracovat své příspěvky naleznete zde.

S tím vším si bude nutno opakovaně odpovídat na otázku Proč? Není naším cílem být „jedni z mnoha“. Chceme být jedineční. Plnit svůj – zde navržený a nadále krystalizující – cíl, a bude-li štěstí přát, postavit pilíře, které se změnou stavitelů nepadnou.


Přeju studentskému časopisu Pulsy, aby titul Oldřichovy sbírky, který si zvolil do svého názvu, nezůstal jenom prázdnou nálepkou, ale aby pokračoval v jeho stopách.

Věra Mikulášková; 12. 6. 2014