Mezinárodní konference „Fikce Jaroslava Haška“

Osmého ledna se v malé, skřípající učebně na FF MU odehrála mezinárodní konference, kterou uspořádal Brněnský naratologický kroužek. Ve čtyřech blocích byly proneseny, a následně probírány, příspěvky týkající se fikce Jaroslava Haška.

První blok vyplnil František A. Podhajský (UČL FF MU), garant konference, svým úvodním slovem a Ondřej Sládek (ÚČL AV ČR, v. v. i.) naratologickou analýzou Haškovy tvorby, přičemž se zaměřil na ironickou povahu textů, s příhledem na povídku Šťastný domov. Druhý blok odstartoval opět František A. Podhajský, tentokrát s příspěvkem o ediční genezi Politických a sociálních dějin strany mírného pokroku v mezích zákona. Následoval Pavel Janoušek (ÚČL AV ČR, v. v. i.), který s lehkou dikcí vysvětlil posluchačům, jak to bylo s Haškem – kabaretiérem, když zpochybnil autorství a dataci u hry Větrný mlynář a jeho dcera. V třetím bloku vystoupil Petr Steiner (University of Pennsylvania) nacházející v Haškových angažovaných textech paralelu ke křesťanské tradici. Bohumil Fořt (UČL FF MU a ÚČL AV ČR, v. v. i.) se ve svém příspěvku soustředil na transpozici Haškových zkušeností ze života do jeho tvorby, především pak v bugulmském cyklu. V posledním, nejdelším bloku, představil Václav Paris (College University of New York) část své dizertační práce o Haškovi, ve které se snažil vymezit žánr eposu a encyklopedie a ukázat, že oba pojmy lze užít v souvislosti s Osudy dobrého vojáka Švejka. Závěr patřil adaptacím zmíněných Osudů  – ať už divadelním dramatizacím, o kterých referoval Aleš Merenus (ÚČL AV, v. v. i.), případně filmovým, které pro posluchače porovnal Radomír D. Kokeš (FAV FF MU); přičemž oba přednášející představili podobnou myšlenku, že mnozí „čtenáři“ Haška vlastně znají spíše přes ony adaptace než přes knihu samotnou.

Oproti původnímu programu nevystoupil pouze omluvený Jan Staněk.

Konference se nesla v přátelské duchu, který byl „poplatný“ Haškově uvolněné poetice. Přinášíme také několik pohledů hledáčkem Libora Galii.

-vjv-
foto: Libor Galia

bonus: