Konference o fantastické literatuře „Dnešní svět zítřejšíma očima“

Ve dnech 16. a 17. dubna 2015 měli zájemci o fantastické světy příležitost navštívit vědeckou konferenci s názvem Dnešní svět zítřejšíma očima pořádanou Ústavem české literatury a knihovnictví FF MU v Brně. Tato první mezinárodní konference věnovaná fantastické literatuře, která se v České republice uskutečnila, našla své dvoudenní útočiště v prostorech univerzitního kina Scala. Pozvání přijalo více než třicet řečníků, mezi nimi i hosté z USA, Polska, Francie či Ukrajiny.

První den konference patřil masově populárním a dnes již takřka klasickým autorům fantastické literatury. Rovnou dva přednášející se ve čtvrtek vydali napříč Středozemí ve svých příspěvcích o tvorbě J. R. R. Tolkiena. Za zmínku stojí zejména Marek Oziewicz z University of Minnesota Twin Cities, který ve své prezentaci „Operation Hobbitstein“ předvedl, na kolika úrovních selhává moderní blockbusterová adaptace Tolkienova Hobita. Motiv smrti a další „nepohodlná témata“ v prózách nedávno zemřelého Terryho Pratchetta zkoumala ve své přednášce polská badatelka Anna Gemra z University of Wrocław. Zvláště pozitivních reakcí se ve čtvrtek dočkala také úvodní prezentace jednoho z hlavních hostů konference, Dalea Knickerbockera z East Carolina University, předkládající posluchačům svou reflexi zombie fenoménu v příspěvku „Why We Need Zombies: The Undead as Critical Posthumanist“. České účastníky v prvním dnu zastoupila organizátorka konference Tereza Dědinová, která přednesla vlastní koncept vnitřního členění fantastické literatury. Druhou zástupkyní byla Helena Ulbrechtová s přednáškou „Zítřejší svět dnešníma očima: fantastická literatura jako model společnosti“.

Zatímco hlavní sál kina Scala zůstal i v pátek zaměřen mezinárodně, druhý den konference přinesl navíc sekci B, která se usídlila v prostorech kavárny a nabídla zúčastněným témata zejména z české literatury. K poslechu byly příspěvky o české próze 2. poloviny 19. století (Michal Fránek), románech Michala Ajvaze (Zdeněk Ježek) či praotci české fantastiky Janu Weissovi (Daniel Jakubíček).

Nejen mezinárodní, ale také mezioborové konferenci se podařilo shromáždit na jednom místě odborníky z nejrůznějších oblastí, což umožnilo nahlédnout na problematiku fantastiky hned z několika úhlů pohledu. Kromě literatury mohli účastníci vyslechnout i přednášky z oblasti filmu (analýza několika verzí filmu Metropolis F. Langa přednesená Zbiegniewem Walaszewskim), televizní kultury (příspěvek Agnieszky Nieracké ze Silesian Univerzity, Katowice, věnovaný čtvrté řadě americké hororové série American Horror Story), nebo divadla (studie Jany Cindlerovéz DAMUo divadelních hrách Karla Čapka). Došlo i na aktuální téma genderových stereotypů v pohádkách a jejich moderních variacích (Dorota Surdy: „The cultural concept of gender. A comparison between the Grimm’s fairy tales and modern fantasy retellings“).

Následné diskuse zakončující jednotlivé bloky předložily nespočet otázek po budoucím směřování bádání o fantastických světech – ukázaly, nakolik jsou přednesená témata relevantní pro současnou literární vědu. Fantastika se pomalu zbavuje literárních předsudků i škatulky triviálního čtiva a návštěvníci letošní konference se bez pochyb přesvědčili nejen o její nesmírné čtenářské oblibě, ale také o šíři a dosahu tohoto žánru. Skvěle zorganizovaná událost dýchala výjimečně přátelskou atmosférou, která bude jistě provázet i další ročníky tohoto mezinárodního projektu.

Jana Balharová
fotografie: Libor Galia
(více fotografií zde)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *