Komentář: Nových knížek hubitelé lítí: plesnivina, moli, pubescenti?

Před časem jsem v knihkupectví náhodou narazila na knihu, jež upoutala mou pozornost svým názvem. Jednalo se o titul Destrukční deník od Keri Smithové určený zejména pubertální mládeži, obsahující sérií úkolů, jež vedou „čtenáře“ k tomu, aby knihu „kreativně“ zdevastoval. Z marketingového hlediska to jistě bude zajímavý produkt, v zahraničí se stal úspěšným hitem a bestsellerem. Ale přesto nebo možná právě proto z hlavy nemohu vypudit myšlenku, že ničit knihy přece není jen tak.

Vzhledem k předpokládanému a cílovému recipientovi vlastně není idea zahubení knihy nijak překvapivá. Je zcela přirozené, že pubescenti mají potřebu bouřit se proti zavedeným pořádkům, už jen z principu bořit jakákoliv pravidla i normy dané předcházejícími generacemi a stavět nové. O knihách obecně snad mnoho z nich od mala slýchalo, že se ničit nemají, že je třeba zacházet s nimi opatrně, takže jejich touha vyjádřit svůj vzdor může s konceptem tohoto objektu docela dobře souznít. Mezi dospívajícími kniha své příznivce bezpochyby má a mít bude, dokládá to i několik videí na Youtube, komentářů na blozích a na diskusních fórech, v nichž mají některé především dospívající slečny potřebu svěřit se světu se svými pochvalnými názory na tento počin. Hlavní idea publikace vyjádřená podtitulem „Tvořit znamená ničit“ také nepředstavuje nic převratného, je zakořeněná v naší kultuře a hojně rozvíjená především v oblasti konceptuálního umění. Vždyť i sama autorka Destrukčního deníku je jako konceptuální umělkyně označována.

Aby mé úvahy snad nebyly vykládány mylně… Rozhodně zde nehodlám vést válku proti mládeži ani proti konceptuálně orientovaným projektům či práci s knihou. Naopak například knižní objekty a díla Jiřího Hynka Kocmana velmi respektuji a možná, že ve srovnání s nimi bude cíl, jež se snažím sledovat, ještě parnější. Na celé věci mě totiž mírně znepokojuje ignorace skutečnosti, že samotný akt ničení knihy má v sobě mnohem více vrstev významů. Zničit knihu či jakékoliv jiné umělecké dílo není totéž jako hodit po někom ve vzteku talíř nebo mu poškrábat auto (ne že bych snad k podobným činnostem chtěla kohokoliv nabádat). Knihoborectví v dřívějších dobách přestavovalo určité gesto, které mělo nadosobní dosah. Byla to symbolická výpověď o stavu společnosti a o jejích elitách, o tom, k jakým hodnotám se hlásí a kterých se obávají. Ať už se jednalo o pálení kacířských spisů ve středověku a raném novověku, o ničení „zvrhlé“ literatury a umění nacisty nebo o knižní čistky během komunistické totality. Ostatně o dějinách likvidace knih napříč celou historií existuje také knih mnoho. A uchýlil-li se k podobné devastující manipulaci jednotlivec, většinou umělec, tak k výše popsaným souvislostem a symbolickým významům nějakým způsobem odkazoval.

Spojovat Destrukční deník s tímto kontextem je jistě přehnané, možná až hysterické, to musím uznat. Nemám v úmyslu tento titul nijak kritizovat, na to jsem jej v ruce držela příliš krátkou dobu. Naopak si myslím, že pro ty, jimž je určen, může mít své kouzlo, když jednu stránku zamažou jídlem, druhou počmárají, pomuchlají a potrhají a nakonec knihu vykoupou ve sprše nebo hodí do křoví. Přesto mi to osobně připadá, jemně řečeno, trochu barbarské a přemýšlím nad tím, jestli pubescenti nadšeně plnící jednotlivé úkoly vedoucí ke zničení knihy celý ten širší významový kontext vůbec tuší a pokud ano, jak o něm přemýšlí. Nemůžu se zbavit pocitu, že vše nějak souvisí i s našim dnešním nastavením, s modem, v němž si většinová společnost knihy ve své podstatě neváží, vnímá ji pouze jako komoditu, věc ke spotřebě a ne jako specifický artefakt, který má jak svou hodnotu hmotnou, tak i duchovní, ideovou a právě symbolickou. Jistě je třeba zapojit na tomto místě do úvahy takové proměnné jako kvalita konkrétních prací, redaktorská a nakladatelská péče, jež jim byla věnována, způsob distribuce i prodeje a mnoho dalších věcí, ale to už by bylo na delší rozmýšlení, zřejmě i na celou knihu, kterou by pak třeba také někdo zničil.

Barbora Svobodová 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *