Klára Majíčková: Postmoderní hra Jiřího Kratochvila se čtenářem v  Medvědím románu

Klíčová slova:
postmoderna, román, Jiří Kratochvil, Medvědí román, hra, pravidla

Anotace:
Medvědím románu pracuje autor se svébytnými typy hned tří vypravěčů, kteří jsou ve vztahu k textu i ke čtenáři manipulativní. Ironizují a tematizují samotné vyprávění, připomínají, že mají nad textem svrchovanou moc a cokoliv se v textově aktuálním světě stalo, se může jediným jejich zásahem změnit. Textu románu je vlastní neukončenost, otevřenost a hravost, neustále se proměňuje i při samotném aktu čtení. Medvědí román do určité míry také reflektuje reálný aktuální svět a dobu svého vzniku, tematizuje střet dějinných událostí s jedincem, který zpracovává formou postmoderní fikce prostřednictvím prolínání různých spolu zdánlivě nesouvisejících linií a prostor, postavy a místa jsou maskována, prostor dostává jazyková hra i experimenty s grafickou podobou textu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *