Jannis Moras: Tajemno a hrůza ve Svatém Xaveriovi

Klíčová slova:
Jakub Arbes, Svatý Xaverius, romaneto, tajemno, hrůza

Abstrakt:
Jakub Arbes se stal tvůrcem nového literárního žánru, zvaného romaneto. V definicích, uváděných v odborné literatuře, a v obecném povědomí je tento žánr spojen s motivem tajemna a jeho racionálním výkladem. Tato práce, zaměřená právě na tajemno a hrůzu v reprezentativním Arbesově romanetu, Svatém Xaveriovi, a jejich funkci v něm, chce však dokázat, že zmíněná motivická složka má ve struktuře uvedeného žánru poněkud podstatnější úlohu než jen uhranout čtenáře, a to nejen pro literární bádání, ale i pro realitu, na kterou umělecky silně odkazuje. Kromě těchto obecných postulátů je v práci nastíněna autorova metoda, pomocí níž dosahuje ve čtenáři Svatého Xaveria zhmotnění tajemna a hrůzy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *