Cyklus Sociologie a literatura: Diskuse s Evou Klíčovou

Kavárna Tři ocásci hostila již poněkolikáté sociologicko-literární večer pořádaný Sociologickým nástupištěm. Publikum si tentokrát mohlo ve „veřejném rozhovoru“ poslechnout názory literární kritičky Evy Klíčové. Židli dotazovatele a zároveň moderátora obsadil tradičně Jan Váňa. Setkání se uskutečnilo 10. března 2015 v 19.00.

Po rozpačitém začátku, kdy ani moderátor, ani host jakoby nevěděli, čím začít, upadl rozhovor do víru témat zobrazování a utváření společnosti skrze literaturu, masová média či sociální sítě, tu padla otázka po kritikově normě, tam zase po čtenáři, jeho vnímání a tužbě. Samotný čtenář českých knih je, podle Klíčové, hledačem ve velkém koláči literatury. Nepříliš lineární průběh rozhovoru sklouzával po nosných tématech. Ucelenější okruh otázek a odpovědí se začal rýsovat při obrácení se zpět ke kritické praxi. I tady ovšem padala obecná prohlášení typu: kritiku na poezii si píší básnící navzájem, kritiku prozaických útvarů pak píše kdokoli. Zde se Klíčová vyjádřila pozitivně, vidí výhodu v odstupu kritika od spisovatelské praxe. Stejně tak na otázku po stylizaci recenzního textu byla odpověď Klíčové kladná – individuální stylizace není dle ní na závadu a sama ji ve svých kritikách užívá.

Dalším, nutno podotknout opakovaným, tématem na večerech SN bylo čekání na tzv. velký román. Vypadalo to, že otázka „definujte velký román“ Klíčovou nejdříve zaskočila, ale vzápětí přišla s odpovědí: velký román by podle ní měl především oslovovat co nejširší škálu čtenářské obce a měl by být nadčasovou analýzou a popisem společnosti. Posledním takovým románem v prostředí české literatury byla podle Klíčové Topolova Sestra, v níž se jejímu autorovi podařilo vyobrazit polistopadové události a nastalou atmosféru i zvoleným stylem vyprávění. Poněkud nedovysvětlena pak zůstala otázka, jestli je velký román vlastně spíš literární, nebo sociologická kategorie, kolem které se strhla chvilková diskuze. Klíčová ovšem nepostrádá pouze velký román, ale také silnější zastoupení jednotlivých žánrů v české literatuře.

Závěr setkání se nesl v duchu doprovodné diskuze, která se však svou nestrukturovaností podobala začátku celého večera. V debatě padalo mnoho slov, ale ta se často míjela s jádrem probírané problematiky. Do debaty mezi Váňou a Klíčovou se postupně zapojovali také diváci, mimo jiné Miroslav Balaštík nebo kriticky Jan Němec. Kdo z publika očekával rozhovor spíše o kritice jako takové, byl zklamán – tématem večera totiž nebyla kritika sama o sobě, ale, vzhledem k pořádajícímu uskupení poměrně pochopitelně, spíše kritika chápaná jako společenský fenomén. Audio záznam z události si můžete stáhnout zde.

-vjv-
foto: Libor Galia

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *