Básně o Brně

Básně vznikly v rámci kurzu Specifika literárního překladu z angličtiny I, jenž proběhl v září 2014 formou intenzivního čtyřdenního workshopu. V uvolněné a vzájemnou inspirací nabité atmosféře se studenti nejen zdokonalovali v překladatelských dovednostech a strategiích, ale také se cvičili ve slovesné tvořivosti, která patří k nezbytnému vybavení překladatele literárních textů. Kromě skládání básní o Brně studenti například zkoušeli tvořit slovní hříčky nebo vlastní originální recepty. Díky těmto aktivitám měli účastníci možnost si lépe uvědomit stylistické náležitosti různých forem v češtině, čehož mohou následně využít při samotném překládání. 

Kurz se koná každoročně před začátkem podzimního semestru na Ústavu české literatury a knihovnictví, a to v rámci oboru Literatura a mezikulturní komunikace. V jarním semestru na něj navazuje předmět Specifika literárního překladu z angličtiny II (ve stejné formě). Přidanou hodnotou obou kurzů je zvyšování kulturní kompetence potenciálních budoucích překladatelů – na podzim je zaostřeno zejména na britské reálie, kdežto únorový workshop se soustředí na kulturu Spojených států a jejich rozdílných etnik.

 

Zuzana Fonioková

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *