Alexandr Gajdzica: Symbolika čísla tři v Knížkách o svatokupectví

Klíčová slova:
Jan Hus, Knížky o svatokupectví, symbolika, význam čísla tři

Anotace:
Příspěvek se věnuje analýze Husova žánrově obtížně zařaditelného díla Knížky o svatokupectví. Zaměřuje se jak na samotné téma tzv. svatokupectví a Husův kritický postoj k němu, tak na jeho kompoziční strukturu a způsob argumentace, který hojně pracuje s principem trojice. Symbolická role čísla tři je zásadní nejen v tomto konkrétním textu, ale v celé starší literatuře, neodmyslitelně spjaté s kontextem Bible, křesťanského náboženství a myšlenky trojjedinosti božské bytosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *