4/2015 – Zvětšeniny z Kožmína

Když jsme uvažovali nad tím, jakým tématům bychom jednotlivá čísla Pulsů chtěli věnovat, dali jsme si mimo jiné za cíl také pravidelně připomínat významné a především inspirativní osobnosti. Takové, které v našem oboru nechaly nesmazatelnou stopu a svou prací i chápáním literatury a umění nabídly podněty, jež stojí za to rozvíjet dále. První číslo bylo tedy v duchu tohoto předsevzetí zasvěceno Olegu Susovi, a to u příležitosti jeho nedožitých devadesátých narozenin.

I v tomto roce se nabízí vzpomenout mnoho významných jubilantů, ať už se jedná o Miroslava Červenku (1932–2005), Vladimíra Macuru (1945–1999) nebo Jana Mukařovského (1891–1975) a spoustu dalších. Každý jmenovaný by si své tematické číslo jistě zasloužil a snad na něj někdy v budoucnu také dojde Příští vydání naší revue však bude patřit dalšímu brněnskému literárnímu vědci, kritiku, pedagogovi a učiteli i kolegovi několika našich učitelů – Zdeňku Kožmínovi, který by letos také slavil své devadesátiny. V podzimním čísle bychom rádi přiblížili jak jeho dílo a myšlenky, tak i životní osudy, které, ač v mnohém typické pro příslušníka jeho generace, přece byly jedinečné.

V kožmínovských Pulsech se tak můžete těšit nejen na již tradiční schéma medailon – rozhovor – články, v nichž se spolu s jejich autory pokusíme alespoň v obrysech načrtnout portrét této osobnosti, ale také na úryvky a ukázky z Kožmínových deníků a textů, jež vytvořeným konturám dodají jemnější barevné odstíny.

Barbora Svobodová, editorka čtvrtého čísla

Pulsy 4/2015 Zvětšeniny z Kožmína