1/2014 – OleXus

OleXus redi/redivivus

Rozhodnutí věnovat historicky první číslo Pulsů Olegu Susovi není náhodné. Především osobnost Olega Suse (9. září 2014 by se dožil devadesáti let) je natolik myšlenkově provokativní a mnohotvárná, že si přímo vynucuje nové komplexní zhodnocení, které dokáže bez nejmenších problémů naplnit celé číslo časopisu. A to jsme přitom ještě několik stěžejních oblastí Susova vědeckého zájmu, kam se řadí jeho studie o vývoji české estetiky, texty o levicové meziválečné avantgardě, strukturalistické studie a celou jeho kritickou činnost, museli nechat stranou.

Co nás tedy na Susovi vlastně zajímá? Zaprvé je to přetrvávající aktuálnost jeho díla, která je dána osobitým způsobem Susova psaní a také způsobem, jímž otevíral na první pohled neakademicky vypadající témata a vytvářel nové badatelské problémy. Proto také číslo otevírá krátká anketa Tři pro tři, kde se literární vědci Jiří Trávníček a Ondřej Sládek a divadelní dramaturg Miroslav Plešák pokoušejí, kromě jiného, pojmenovat, proč je podle nich Susovo dílo stále živé.

Zadruhé je to Susův osobní příběh – příběh vzestupu a pádu jedné nepřehlédnutelné postavy vědeckého světa druhé poloviny 20. století, který se v medailonu nazvaném Geneze Olega Suse aneb Život kozáckého kritika a estetika rozhodl zrekonstruovat a textově ozvláštnit Vojtěch Velísek. Susův lidský, ale i badatelský profil pak velmi plasticky vyniká také v rozhovoru Oleg Sus, kritik, estetik a nezkrotný charakter. Na konci června tohoto roku jej šéfredaktor Pulsů Zdeněk Ježek vedl s profesorem Milanem Suchomelem, jenž patřil nejen k Susovým blízkým spolupracovníkům, ale také mezi úzkou skupinu jeho přátel, kteří se Susem nepřerušili kontakt ani v době normalizace.

Zatřetí autory čísla provokují některé nezmapované či dosud systematicky neprobádané oblasti Susovy vědecké činnosti. Například jeho rigorózní práci, na niž si zde velmi kriticky „posvítil“ Radomír D. Kokeš v textu nazvaném: Potměšilost, namyšlenost, rozpornost – a dvojí čtení?, zatím nikdo nevěnoval žádnou pozornost. V textu Otevírání teatrologie se poté na vlastní pěst pokouším ukázat Susův osvěžující analytický způsob psaní a uvažování o dramatu, divadle ale i o obecnějších uměleckých principech.

Začtvrté se snažíme svůj pohled na Suse jasně lokalizovat do souřadnic Brna a především zacílit pohled na jeho působení na filozofické fakultě, kde také většina členů redakce Pulsů v současné době sama studuje. Úkolu představit Olega Suse v roli pedagoga se ujal Vojtěch Velísek, s nímž jsem podnikl několik výprav do Archivu Masarykovy univerzity, kde je uložen a nově také již uspořádán celý Susův fond čítající přes 3000 inventárních položek. Studie nazvaná Student, aspirant, pedagog Oleg Sus je tak protkána řadou citátů a fotokopií archivních dokumentů, z nichž se dá i po mnoha letech vyčíst, jak výkonný a vlastně nenahraditelný pro akademický svět Sus byl.

Zapáté se toto číslo Pulsů pokouší „spustit“ druhou vlnu zájmu o Suse, protože od devadesátých let, kdy se v Brně konala konference Oleg Sus redivivus, uběhlo víc než dvacet let a za tu dobu již vyrostla nová generace badatelů, která, ač Suse přímo nezažila, stejně se musí s jeho dílem nějak porovnat. Aby tato konfrontace byla co nejpřínosnější, je potřeba, aby se v dohledné době někdo ujal souborného vydání Susových textů. Co ale ze Suse vlastně vydávat? Tuto otázku ve svém článku Vydávat a číst Suse důkladně promýšlí František A. Podhajský, jehož text celé číslo uzavírá. Podhajský zde ukazuje směr, kudy by se měl ubírat znovu/znovu se navracející zájem o Susovo dílo i jeho osobu. Problém OleXus tak, doufejme, začíná psát svou další kapitolu.

Ač je toto monotematické číslo od A až do Z věnováno Olegu Susovi, rozhodli jsme se připsat ho také nedávno zesnulému Ondřeji Mikuláškovi – dlouholetému členu hereckého souboru Národního divadla Brno, jenž dokázal recitovat s takovým citem a pochopením verše svého otce, Oldřicha Mikuláška, po jehož básnické sbírce je pojmenován i tento časopis, jako nikdo jiný na tomto světě. Čest jeho památce.

 

Aleš Merenus, editor čísla

Pulsy: 1/2014 OleXus