web6

Pulsy 5/2016 – Ukázka z rozhovoru s Bohumilem Fořtem

Již brzy představíme páté číslo Pulsů, které se bude věnovat vyprávění. Součástí čísla je také rozhovor s Bohumilem Fořtem, pedagogem a akademikem, jehož částečné znění nyní přinášíme. Rozhovor vedl Vojtěch Velísek. Číst více…

202598_big

Marie Mokrá: Hvězdy s přidanou hodnotou

Nakladatelství Paseka má, co se různorodosti vydávaných titulů týče, poměrně široký záběr: neřadí se po bok nakladatelství, která se věnují výhradnímu vydávání dětské literatury. Významným počinem tohoto nakladatelského domu jsou však paradoxně Lichožrouti Pavla Šruta a Galiny Miklínové, které lze jednoznačně označit za prototyp dobré knihy pro děti, jejíž popularita jde naštěstí ruku v ruce s kvalitou. Ukrývá v sobě podobný potenciál i titul Hvězdy pražské zoo autorů Jiřího Dědečka a Emmy Pecháčkové vydaný v loňském roce? Číst více…

simon

Marek Lollok: Láska a evangelium podle Mawera. Soukromá dramata katolického kněze z vnitřní i vnější perspektivy.

„A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra,“ (1 K 15, 12). Tato slova Nového zákona zřejmě inspirovala u nás dobře známého Simona Mawera k na první pohled efektní zápletce románu Evangelium podle Jidáše. Dala by se nazvat jako teologicko-fabulační: co by se stalo, kdyby se dnes zčistajasna objevil nový, nezvratný důkaz o tom, že se klíčová událost křesťanství neudála tak, jak se po staletí traduje? Ovšem zde můžeme hned spekulovat – autor koneckonců tuto cestu rovněž naznačuje – zda by to vůbec ve světovém měřítku znamenalo něco zásadního. Nebyl by takový objev pouze dočasnou a lokální událostí, nerozkolísalo by autentické svědectví Kristova současníka o tom, že „osobně viděl jeho tělo v rozkladu“, v době polyfonního postmodernismu a mediální průtokovosti spíše jen určité jedince? Snad i kvůli uvědomění si této možnosti se autor nakonec ubírá literárně přirozenější (a také v tomto případě intelektuálně klidnější) cestou pojednání o individuálním osudu jednoho konkrétního člověka.

Číst více…

paris čtení

Reynek vs. Renaud: Pulsujíce en français

Ve čtvrtek 28. dubna se v pařížské kavárně Café le Florès uskutečnilo první česko-francouzské čtení poezie pod záštitou již brzy existující asociace Z Paříže domů / De Paris à la maison. V klenutém středověkém sklepení nedaleko Seiny zazněly ve dvou jazycích verše Bohuslava Reynka a jeho ženy Suzanne Renaud. Číst více…

 • DSC_9584Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9549Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9551Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9561Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9576Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9627Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9650Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9668Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9712Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9737Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9744Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9745Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9749Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9782Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9783Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9824Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9828Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9833Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9850Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9860Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9868Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9873Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9875Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9879Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9882Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9886Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9918Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9921Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia
 • DSC_9936Studentská literárněvědná konference Brno 2016, 21.-22. 4. 2016, foto: Libor Galia

Studentská literárněvědná konference Brno 2016

Tématem letošní studentské konference byly Mezigenerační vztahy v literatuře.

 

foto: Libor Galia
gajdos

Marek Lollok: Akademická odysea po Česku

V západoevropských zemích, zejména v Británii etablovaný žánr univerzitního románu tepající nešvary akademického prostředí (a ovšem nezřídka také celé společnosti) se v našem prostředí příliš neobjevuje. Je to trochu s podivem, alespoň v poslední době, kdy se ve veřejné debatě tato oblast často přetřásá; nějakou satiru by si to zřejmě žádalo. Julius Gajdoš knihou Vyslanci Brna – Paradoxní povaha vzdoru tuto „mezeru“ do jisté míry zaceluje, podle všeho však nikoli účelově, tedy v reakci na nějakou společenskou či literární poptávku, ale po svém a takříkajíc z vnitřní potřeby. Číst více…

klarka_03_0

Marie Mokrá: Epištoly baobabské

K našim výjimečným nakladatelstvím dětské literatury se může zcela směle přiřadit Baobab – alternativní nakladatelství, jehož odlišnost se zrcadlí nejen v jeho zvukomalebném názvu, ale především v úzké spolupráci s nastupující generací výtvarníků. U knihy Klárka a 11 babiček je naprostá rovnocennost autorského vkladu spisovatelky Olgy Černé a ilustrátorky Alžběty Skálové vyjádřena i stejnou velikostí jmen na knižní obálce. Přestože panta rhei, obě umělkyně se ke spolupráci vrací po úspěšném titulu Poklad starého brouka, který byl před několika lety nominován na prestižní Zlatou stuhu.

Číst více…

Barbora Zoja Zuchová: Zeď. Kontroverzní polyhybrid v dětské literatuře

Klíčová slova:

Petr Sís, autorská kniha, bilderbuch, literatura pro děti a mládež, totalita, alegorie

Anotace:

Esej se zabývá knihou Petra Síse Zeď s podtitulem Jak jsem vyrůstal za železnou oponou, kterou se snaží charakterizovat na základě mnohonásobných rozporů, jež v sobě kniha spojuje. Práce reflektuje kontroverzní přijetí, jehož se Zdi dostalo v době prvního vydání (2007), kdy byla na jedné straně ověnčena mnoha literárními cenami a na druhé odsuzovaná jako prozápadně ideologická a neobjektivně jednostranná. Kategorie formy, žánru i recipienta autorka eseje označuje výrazem „polyhybrid“ z důvodu jejich nejednoznačné nebo dvojdomé přináležitosti. Jako hybridní je charakterizována forma „autorské knihy“, která balancuje na hranici mezi výtvarným a slovesným uměním, žánr uměleckonaučné literatury, jenž vytváří paradoxní subkategorii literatury faktu s dominantní uměleckou funkcí na úkor funkce poznávací i otázka sporného věku čtenáře, pro něhož je kniha doopravdy určena.

Tre ricordi di U. Eco

Když v polovině února zemřel italský spisovatel a literární teoretik Umberto Eco, bylo zřejmé, že odešel autor, s jehož texty se během svých vysokoškolských let musel setkat snad každý humanitně zaměřený student. Požádali jsme proto dva literární vědce a jednoho lingvistu, aby se s námi podělili o svůj názor na Ecovo dílo a doporučili z něj studentům to, co by rozhodně neměli opominout.

Číst více…

197790_big

Marek Blažíček: Flashky – recenze

Flashky jsou syrovou výpovědí Evy Zábranové (nejen) o jejím otci Janu Zábranovi – básníkovi, spisovateli, překladateli, který byl, jak píše jeho dcera, prokletý až do konce.

Číst více…

Načíst více